Miért utálják a melegeket?
2017. november 10. írta: Frank Bozoki Eszter

Miért utálják a melegeket?

Feltevések, okok és tévhitek a homofóbiáról

umbrellas.png

Homofóbia: félelem, idegenkedés, undor a homoszexualitástól, a homoszexuálisoktól.
Amint egy nyilvános felületen terítékre kerül a homoszexualitás kérdése, gyakorlatilag elkerülhetetlenül megjelenik   a homofób kommentek sorozata. Míg sokan osztoznak e melegellenes attitűdben, addig mások kifejezetten elfogadhatatlannak tartják az effajta diszkriminációt.  Felmerül a kérdés, hogy miért éreznek egyes emberek ilyen mértékű gyűlöletet a melegek iránt, miközben másokat teljesen hidegen hagy a téma. Lehet-e valami amögött, hogy egyesekben a homoszexualitás kérdése „megnyomja a gombot”, míg másokban nem?
Aktuális cikkemben a homofóbia kérdését, mint pszichológiai jelenséget járom körül, feltárva azokat a feltevéseket és kutatásokat, amelyek választ keresnek a melegekkel szembeni erőteljes előítélet hátterére. Ez a kérdésfelvetés különösen azokban a társadalmakban érdekes, ahol egyébként megjelenik a társadalmi törekvés a másság elfogadására, de sokaknak mégis elképzelhetetlen az egynemű kapcsolatok elfogadása.

A homofóbiát vizsgáló hipotézisek és kutatások nem adnak teljes bizonyossággal bíró válaszokat, ugyanakkor rámutathatnak olyan  tendenciákra, háttérmechanizmusokra, amelyekkel érdemes és érdekes foglalkozni. 

Klasszikus felvetés: a homofóbok maguk is melegek? 

Természetesen a cím meglehetősen lesarkított, de nem újkeletű az a felvetés, hogy a melegeket gyűlölők maguk is átélnek szexuális vágyat saját nemük iránt. A jelenség a kutatók érdeklődését is felkeltette. Arra voltak kíváncsiak, hogy a férfiak, különböző szexuális orientációjú -heteroszexuális, leszbikus, homoszexuális -pornófilmeket nézve, melyik aktust látva élnek át szexuális vágyat. A szexuális izgalmat a pénisz körméretének növekedéséből állapították meg. A vizsgálatban az az eredmény született, hogy azok a résztvevők éltek át nagyobb arányban szexuális izgalmat homoszexuális videók láttán, akik egyébként magas eredményt értek el a homofóbia skálán. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy minden homofób résztvevőnél megjelent volna ez a hatás, és azt sem, hogy ezek a résztvevők feltétlenül homoszexuálisok lennének, de mindenképp felveti a kérdést, hogy lehetséges-e egy elnyomott homoerotikus vágy, amelynek átfordítása indítja be a melegekkel szembeni utálatot.

A „rendes” fiúk heterók
homophobia-and-children.jpgÁltalános felvetés az a forgatókönyv is, hogy az a férfi, aki egy nagyon szigorú, autoriter családból származik, amelyben azt sulykolták belé, hogy „egy normális férfi nem lehet meleg”, olyan mélyen elnyomja magában homoerotikus késztetéseit, hogy ezek egyáltalán nem tudatosulnak benne. Amikor viszont meglát egy homoszexuális párt, vagy olvas egy melegekről szóló cikket, ezek az elnyomott késztetések felszínre törnek, önmagával szembeni elutasításba, bűntudatba fordulnak át, amelyeket kivetítve a melegekre zsigeri undort és haragot vált ki belőle. Szélsőséges, de jól illusztráló példa a hivatásos ökölvivő Emile Griffith esete, aki halálra verte ellenfelét, miután az homoszexuálisnak nevezte őt. Több, mint 40 évvel később egy interjúban Griffith nyiltan felvállalta biszexualitását. 

Tényleg fóbia? Nem!
Olyan teória is született, amely a homofóbiát más fóbiákhoz hasonló irracionális félelemként írta le, de ez a magyarázat végül kisebbségben maradt. Ennek oka abban is áll, hogy amikor homofóbiás személyek testi reakcióit mérték miközben azok videón melegek szexuális aktusát nézték, korántsem jelentek meg a fóbiára jellemző karakterisztikus fiziológiás jegyek. További fontos különbség a homofóbia és a klasszikus fóbiák érzelmi háttéreben mutatkozik meg. Miközben a fóbiák alapvetően a félelemben gyökereznek, addig a homofóbia központi magja a harag. Ezutóbbi egyértelmű jelenlétét mutatják a történelem során oly sokszor előfordult melegek ellen elkövetett erőszakos bűncselekmények.

Mentális egészség és homofóbia
Kevesen vállalkoztak arra, amit egy olasz kutatócsoport tűzött ki célul: választ kapni arra, hogy lehet-e bármi az egyén személyiségében, amely hajlamosítja homofób attitűdre? Lehet-e összefüggés az egyén lelki egészsége és homofóbiája között? Van-e kapcsolat a melegek utálata és a megküzdési mód között? Meghatározó-e, hogy valaki hogyan kötődött gyermekkororában édesanyjához, abban, hogy viszolyog-e a melegektől? Az említett olasz kutatás ezeket a felvetéseket vette górcső alá 550 egyetemista részletes vizsgálatával. A kutatás a résztvevők homofóbiája mellett, mentális egészségüket, kiváltképp depressziójukat, szorongási szintjüket, pszichocitizmusukat (ellenségesség és harag), és megküzdési stílusukat térképezte fel, valamint a gyermekkori kötődés fényében is foglalkozott a kérdéssel. A válaszadóknak olyan jellegű állításokra kellett reagálni, mint „a homoszexuálisok jelenléte feszültté tesz; homoszexuálisok ne dolgozhassanak gyerekek közelében; rendszeresen viccelődőm melegekkel kapcsolatban; nem zavar, ha valamelyik barátomról kiderül, hogy meleg”, stb.

A megküzdési stílus azt jelenti, hogy hogyan reagál az egyén, ha élete során komoly problémával, akadállyal szembesül. Beszélhetünk érett megküzdésről, amikor valaki képes szabályozni érzelmeit, a problémára, annak megoldására fókuszál, míg éretlen megküzdés a passzív agresszió, a probléma tagadása, illetve az impulzivitás, hirtelen harag.

Az eredmények azt mutatták, hogy:

  • Minél jobb a mentális egészség, annál kevésbé valószínű a homofóbia.
  • Az elkerülő, ambivalens kötődéssel bíró válaszadóknál, akik nem részesültek megfelelő mértékű válaszkész anyai gondozásban, lényegesen jellemzőbb volt a magas homofóbia pontszám.
  • Az ellenségeskedést és haragot mérő pszichocitizmus skála magas pontszáma szintén összefüggést mutatott a magas homofóbia pontszámmal
  • Ugyanakkor a depresszió és egyéb neurotikus védekező mechanizmusok léte alacsony homofóbiás pontszámmal járt együtt.

Természetesen nem lehet a homofóbia okait csupán a személyiségre leszűkíteni, hiszen az egyén működését nagyban meghatározza a környezet, amelyben szocializálódótt és a társadalom, amelyben él, ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy bizonyos személyiségvonások könnyebben kerülnek-e interakcióba a társadalom és vallás által sugallt tendenciákkal.

A fenti felsorolást további kutatások egészítik ki, melyek szerint a homofób emberekre jellemző

  • Az alacsonyabb iskolai végzettség
  • Hogy soha nem volt kontaktusuk homoszexuálisokkal
  • Többen vannak köztük az autoriter nézeteket vallók.
  • A heteroszexuális férfiak sokkal elutasítóbbak a homoszexuálisokkal szemben, mint a heteroszexuális nők a leszbikusokkal szemben. Ezutóbbi arra utal, hogy a férfiak maszkulin identitásukat érzik veszélyeztetve a homoszexualitás által.
  • Illetve felmerült, hogy a gyengébb identitású és önbecsülésű embereknél egy másik ember támadása erősíti bennük a felsőbbrendűség érzését.

Az elutasított macsó férfiak

homofobia1.jpgA nemek közötti egyenlőség melletti lobbizás ellenére is számos társadalomban jelentős erő a patriarchális viszonyulás. Nők és férfiak közötti különbségek továbbra is fennállnak pénzügyi és politikai szinten is, csakúgy, mint a társadalom küszöb alatti megnyilvánulásaiban. A patriarchális társadalomkép merev elvárásokat fogalmaz meg a női és férfi szereppel kapcsolatban. Márpedig a homoszexualitás ennek tökéletesen szembemegy, és a homoszexuális férfi nem elég, hogy elutasítja a férfiasság alapvető értékeit, de lényegében a nők mellé áll be a sorba. Nem beszélve a leszbikus nőkről, akik saját nemük iránti vonzalmuk által lényegében a heteroszexuális férfiakat "lökik" el maguktól.

Kitekintés: amikor a gyerek issza meg a levét
Egy amerikai kutatásban leszbikus nők gyermekeit vizsgálták, és arra voltak kíváncsiak, hogy miként hat a gyermekek pszichés fejlődésére, ha homofób megnyilvánulásokat tapasztalnak szüleikkel szemben. A kutatás során felmérték a gyermekek által megtapasztalt homofóbia mértékét, illetve érzelmi és viselkedéses beállítódásukat. Az eredmények egyértelműen azt mutatták, hogy a megtapasztalt homofóbia hatással van a gyermekek pszichés jóllétére. Azoknál a gyermekeknél, akik szüleikre kortársaiktól homofób megjegyzéseket hallgattak, nagyobb arányban jelent meg depresszió, szorongás és viselkedéses problémák jelei.  Ezek a hatások lényegesen kisebb mértékben mutatkoztak meg az egynemű párok homofóbiát nem tapasztaló gyerekeinél.

Tényleg baj van velem? Amikor a homofóbia beépül a személyiségbe
Eddigiekben azzal foglalkoztunk, hogy mi állhat pszichés értelemben a homofób érzéseket megélő ember hátterében, ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk az érem másik oldaláról sem. Az undor és elutasítottság érzése ugyanis lecsapódik az érintettekben, és meleg férfiakra jellemző, hogy a homofóbia beépül, internalizálódik a személyiségbe. Tulajdonképpen nem nehéz megérteni a folyamatot. Amikor egy ember – legyen szó férfiről vagy nőről, homo- vagy heteroszexuálisról- folyamatosan azt a visszajelzést kapja a külvilágtól, hogy ő nem olyan értékes és elfogadható tagja a társadalomnak, mint mások, egy idő után a külvilág által sugallt negatív kép néz vissza a tükörben, és ez hosszú távú negatív hatásokkal bír személyiségére. Egy kutatásban arra voltak kíváncsiak, hogy ez az internalizált homofóbia miként hat a meleg férfiak önértékelésére. Az eredmények egyértelműen azt mutatták, hogy minél erősebben épült be egy homoszexuális egyén identitásába az elutasítottság, annál erőteljesebb szégyenérzet társult hozzá, és annál alacsonyabb volt az önértékelése.

Nem nehéz meglátni, hogy a homofóbia rendkívül összetett jelenség, amelynek hátterében jó eséllyel nem egy ok, hanem bonyolult hatások összefüggő rendszere áll. Sok esetben a homofób attitűdöt generáló tényezők olyan szocializációs hatások, amelyek nem is tudatosulnak az érintettben. Ezért fontos, hogy ítélkezés helyett érzékenyítésre törekedjünk. Csak a tolerancia irányába tett apró lépések segíthetnek megtölteni a hivatalos társadalmi törekvés (nagy részben) üres lufiját. 

"Annyi csodálatos tulajdonsága lehet egy embernek, amiért szeretni lehet, hogy mire sorra vennénk mindet, már tökéletesen lényegtelenné válik, melyik nemhez vonzódik." Paul Newman 

Ha tetszett a cikk és szeretnél hasonlóan érdekes témákról olvasni, kövess minket a Facebookon!

Források: 

 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://7koznapi.blog.hu/api/trackback/id/tr1413203151

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Brix 2017.11.10. 20:29:17

Az ilyen vizsálatok eredményében nem hiszek, mivel az emberek eleve nem nyilatkoznak erről a dologról őszintén... Egy biztos: egy egészéges averzió azért nem árt ebben a kérdésben, hiszen az efajta szexuális viselkedés mégiscsak fajtalankodás, abberáció, ami káros a társadalomra nézve és visszataszító is...Ezért sok ember irtózik tőle...

Duplaxiii 2017.11.10. 20:33:19

Az első gondom, hogy a címlapon ez szerepel:
"Honnan ered a homofóbia?"
És erről a cikkben semmi, ez gyakorlatilag egy steril elméleti anyag.
Gyakorlatilag a heteroszexuális-homoszekszuális filozófia, életsítlus, ütköztetése.
Nem találtam utalást olyanokra sem, hogy ahogy a cikk is, miért aszimmetrikus ma ez a kérdés?
Hiszen 1 mocskos melegllenes véleményre 100 melegpropagada anyagot olvashatunk. Miért lesz homofób, kirekesztő az a döntő többség, aki Paul Newman véleményét valja, azaz nem nemfüggő az emberek "minősége", értéke?
Miért kell ennek elkerüléséhez - a homofób cimke elkerüléséhez az, ami Paul Newman idézetben sincs ám benne -, hogy a heteroszekuálisoknak részt kell venniük a propagandában? Ha nem állok ki értük, akkor homofób leszek, függetlenül attól, hogy a büdös életben nem viselkedtem így, nem mondtam sértőt. Például lehet, hogy azért nem megyek ki a propagandasíkra, mert éppen két meleggel horgászunk...
Sajnos ma ugyanez az egyoldalú kirekesztő, megbéleygző stílust észlelem a zsidókérdésben, a feminizmusban is. És ott is a zsidóbarátaim vagy a nőismerőseim is mellémállnak és őket is zavarja a mai trend.
A zsidóbarátaim meg is fogalmazták, ez az aktivista jellegű véleményerőszak pontosan számukra káros, mert sok eddig semleges lesz már dühből rasszista.
Ezek a propaganda jellegű aktivistaműveletek semmi módon nem egyeztethetők össze a demokráciával, hiszen az az emeberek sokféleségén és egymás elfogadásán alapszik, míg a mai divat kirekesztő, megbélyegző!
Ma kizárólag csak az nem homofón, rasszista, nőgyűlölő, aki önkéntesen odaáll a mikrocsoportokba és velük együtt hurcolja a zászlóikat.
Nem kell hogy rendes vagy tisztességes legyél, az kell, hogy egy fogaskerék legyél a gépezetbe!
Pontosan ahogy a multicégek működnek, nem szakértelem kell, hanem egy tégla legyél a falban.
Egyébként kedves hölgyem, már a cím is mélységesen sértől gyalázkodó!
Mert így, tegezve és általásnosítva Ön állítja hogy ÉN IS utálom... És Ön erre ad nekem magyarázsatot.
Közben én nem és a legkevésbé sem érdekel másnak a magyarázata, hiszen Ön semmiféle definiált értéket nem mutatott be, hogy mondjuk egy apjakorabeli értelmiséginek leossza a tutit.
Nem utálom és főleg nem TŰRÖM, hogy még rám is erpltessék a saját rémképeiket.

Medgar 2017.11.10. 20:37:57

Érdekes a kis rajzos szösszenet a posztban. Lassan ott tartunk, hogy ha túl hosszan (szerinte) nézem egy nő fenekét az zaklatás, ha ezért szólok egy buzinak az homofóbia.

Kelly és a szexi dög 2017.11.10. 20:45:11

Ha a leszbipornóra feláll, akkor az minek minősül?

különvélemény 2017.11.10. 20:50:12

A homofóbia természetes evolúciós jelenség, mivel az egynemű párok nem tudnak szaporodni.
A humanizmus ezt kineveli belőlünk, ami teljesen rendben van, mert az ember megoldja és felül emelkedik az evolúción.
Ugyanez a másságal kapcsolatban általánosan. Mindenki tudja, még ha nem is olvas "tanulmányokat", hogy a gyermekek a legkegyetlenebbek a mássággal szemben, ez is evolúciós hatás, amiből szintén kinevel a társadalom.

De ne találjuk már ki, hogy ezt bárkibe belenevelik, ezt kinevelni szokás.
Tehát hagyjuk a genderizmust, induljunk ki a valódi tudományokból.

Cycmen 2017.11.10. 20:54:23

Ha nem érdekelnek a homik problémái akkor homofób vagyok?

Cycmen 2017.11.10. 20:58:24

Én férfi vagyok, de nőnek képzelem magam! Viszont leszbikus vagyok és csak nőkkel csinálom!

bandiras2 2017.11.10. 21:12:03

Trigger warning szellemi retardáltaknak! Ami most jön, azzal lehet egyet nem érteni, de attól még a valóság nem változik meg hogy rasszista, meg hasonló jelzőkkel illeted azt aki azt mondja hogy az ég kék, a nap pedig keleten kel fel. "A tények makacs dolgok"

A homofóbia az evolúció válasza a degenerációra.
Van ugye az a viselkedésmód ami a faj fennmaradásához hozzájárul, és van ami nem.
Az irtózás a "sérült"-től ösztönös, mert a sérült egyed hátráltatja a csordát. Az hogy valaki meleg, az nem feltétlenül hátráltatja a "csordát", de hasonló zsigeri reakciókat ad, mert nem járul hozzá a csorda fennmaradásához, de eszi a táplálékot a termékeny egyedek elől. Szekrényben rejtőző, vagy látens, biszexuális melegek képesek valamilyen szinten funkcionáló hetero kapcsolatokat létrehozni, és hozzájárulni a faj fennmaradásához. Ha énnekem mint apának az egyszem fiam bevallja hogy meleg, és nővel nem szeretne foglalkozni, akkor megbuktam mint DNS alapú életforma, mert nem örökíti tovább a DNS állományomat. Ha van még termékeny utód, akkor ez nem olyan tragikus, mert ők tovább vihetik a genetikai örökségemet, DE!
Mikor a melegek válnak a mainstream kultúra példaképeivé, akkor a látens melegekből is előtör az elmebaj, és tömegesen kezdik kivonni magukat a szaporodás alól.
Elmebaj, mert nem járul hozzá a faj, a saját örökítőanyaga fenntartásához.
Ez alapesetben nem feltétlen baj, mert a szaporodó hetero népesség pótolja a létszámhiányt(szándékosan nem írtam veszteséget, mert nem veszteség, csak létszám). Viszont most, amikor 200 millió arab, és afrikai akar az EU-ba jönni, és a faji polgárháború peremén állunk, a feminizmustól meghülyült lányaink azt képzelik hogy majd 45 éves kor után eljön értük az álompasi feleségül venni őket, és akkor majd nagy kegyesen előpotyogtatnak egy jó eséllyel sérült gyereket, addig meg szabadon baszcsizás a kigyúrt gazdag jópasykkal... Csak még egy szög az európai civilizáció, az európai fehérember koporsójában. Annak aki azt képzeli hogy minden kultúra egyenlő, javaslom megtekinteni a homokosok darura fellógatását Iránban, megerőszakolt asszonyok halálra kövezését bármely Iszlám országban, vagy bármely afrikai, iszlám ázsiai, vagy indiai nagyváros NEM turistáknak katonai erővel biztosított részét, az indiai szeméthalmokat, stb. A fehér ember talált fel mindent, járta be a földet felfedezőként, és ment a holdra. A homokos propaganda erőltetése csak sietteti a katasztrófát ami európára jön.

Aki nem ért egyet ezzel, kommentben jelezze, adok neki kimutatásokat, tanulmányokat.
A cenzúra a gyávák és az érzelmi alapon érvelők végső menedéke a tények ellen, lásd: befogom a fülemet SÁLÁLÁLÁLÁ nem hallom amit mondasz!

bandiras2 2017.11.10. 21:14:04

@Cycmen: Én meg transzgender leszbikus vagyok férfi testbe zárva, ennek megfelelően csak nőkkel csinálom, és akinek ez nem tetszik, az sérti az én lelkecském érzékenységét, el kell némítani, be kell törni a pofáját, és meg kell fojtani a SAFE SPACE, a szólásszabadság és egyenlőség nevében.

maxval bircaman bácsi szeredőci mélyeIemző · http://bircahang.org 2017.11.10. 21:22:41

A libsik a gender elméleteikkel el akarják érni, hogy nők is jöhessenek a Bratovan utcai kedvenc gőzfürdőmbe, ezzel megzavarva meghitt férfi közösségünket. Vagyis a libsik homofóbok.

maxval bircaman bácsi szeredőci mélyeIemző · http://bircahang.org 2017.11.10. 21:24:34

@bandiras2: A helyzet édesem hogy nem próbáltad még rózsaszín ánuszom forró szorítását. Akkor megváltozna a véleményed.

maxval bircaman bácsi szeredőci mélyeIemző · http://bircahang.org 2017.11.10. 21:26:11

@bandiras2: Nem értek egyet. A puskaport sem az európaiak találták fel. Te csak egy frusztrált hetero vagy, aki nem tudod mi a jó.

maxval bircaman bácsi szeredőci mélyeIemző · http://bircahang.org 2017.11.10. 21:27:33

@Cycmen: Még nem találtál rá önmagadra, kell egy izzadt férfitest neked ami a helyes útra terel téged.

morph on deer 2017.11.10. 21:29:45

Hát, amikor az első élményed a műfajban az, hogy a villamoson egy rusnya kinézetű pasi rányúl a lábad közti csomagra - hetvenes évek és trapéznadrág meglehetősen szűk felső résszel, de akkor is! - és úgy helyből elér a hányinger, akkor a homofíliának elég vacak esélyei maradnak. Fizikai rosszullét jött rám, azért úszta meg kéztörés nélkül! (De legalább megigértem!) Vagy az Egyetem presszó előtt a nyilvános VC, meg a nyálcsorgató ismerkedők/nézelődők. Ez az az eset, amikor zavarba jössz, holott a nudista strandon semmi gondod.

Aztán volt egy színész haverunk, aki hülyeskedni is képes volt a témában, sokat beszélgettünk, és kezdtem belelátni a problémába. Igen, problémába, mert ez még mindig csak a nyolcvanas évek közepe volt.

Attól kezdve tudtam hova tenni a dolgokat, - tudtam akceptálni a tényt, - de nem szerettem meg a “műfajt”, még kiserleti szinten sem. Nem jön össze, ez van. (Még a “no hands” bárban sem, szóval tényleg háklis vagyok.)

Ugyanakkor a leszbikusokkal soha nrm volt gondom, sőt! Talán mert egyezik az ízlésünk..(ez mondjuk angolul pontosabban kifejezi a helyzetet;))

Nem tudom, hogy van-e erre terminus technicus, de én addig egyáltalán nem vagyok homofób, amíg én kívül marad(hat)ok a történeten. Számos homo-t ismertem/ismerek, a többségük messze intelligensebb az átlagnál.

Valahogy egyiküknek sem az az elsődleges tulajdonsága, hogy meleg!
Nem abból élnek, nem arra építik a karrierjüket, nem attól jófejek, hogy melegek! Melegek IS, de mindenekelőtt értékes, művelt, jófej emberek!

Meg lehet ezt határozni úgy, hogy “szelektív homofóbia,” vagy csak simán “antibunkó,” akármi is a szexuális preferenciája az egyénnrk?

Dilemma van jelen, tisztelt hölgyeim és uraim..!

Almandin 2017.11.10. 21:38:07

@bandiras2: Amit írsz, ami szerint az ember ösztönösen irtózik a sérülttől, mert feltartja a csordát, csak részben igaz. Én toleráns vagyok a melegekkel, de nem tartom egészségesnek a hajlamukat. Ugyanúgy elhajlás a normálistól, mint pl. az állatokhoz vagy a gyerekekhez való nemi vonzalom. Mivel viszont senkinek sem ártanak, én tolerálom őket. A pedofilokat pl. azért kell bezárni, mert közveszélyesek. De csak bűnelkövetés esetén, a hajlam ugyanis még csak betegség, nem bűncselekmény.
Az, hogy kivették a mentális betegségek közül a homoszexualitást, az a meleglobbinak köszönhető. Én csak a férfi és nő közti vonzalmat tartom egészségesnek.
Szerintem a homofóbia gyökere nem az, hogy a melegek többsége gyermektelen marad. Sok heteró is az manapság. A civilizált világban kisebb a gyerekcsinálási kényszer (van pl. hatékony fogamzásgátlás). Inkább a perverzióktól való ösztönös undor van mögötte.
A hozzászólásod végén van egy történelmi pontatlanság. A találmányok nagy részét nem a fehér ember találta fel. Az ősi kínai civilizáció is nagyot alkotott, de a maga korában fejlett volt az azték és az inka kultúra is. A kínaiak találták fel pl. a papírt és a porcelánt is. Tény, hogy az európai kultúra is kitett magáért találmányok terén, de nem voltak egyedül.

morph on deer 2017.11.10. 21:54:39

@bandiras2:
A fentiek alapján gondolom van magyarázatod az állatvilágban egyértelműen előforduló homoszexuális kapcsolatokra is, vagy nem?
Egyébiránt érdekes, hogy ez főleg hímek(?) között fordul elő, - legalább is köztük nyilvánvaló, - bár lehet, hogy mindennek csupán “technikai” okai vannak...

Igazából csak kiváncsi vagyok, hogy erről mit tudsz, ha már... :)

masada 2017.11.10. 22:28:48

Sok butaságot összehord itt a szerzö. Valójában a homofóbia testileg és fejileg is normális dolog. Testileg mert a hormonok ami a szexualitásért felelnek a biológiailag egészséges egyedet a versenytársaktól (férfi) eltaszítják, ahogy a szaporodáshoz szükséges célegyedhez (nö) pedig vonzák. Ahogy a férfiak úgy a nöknél is természetes a homofóbia. Lelkileg pedig logikus hogy férfi és nö, nem pedig máshogy, minek közösüljek az azonos nemmel. Nyilván nem kell másokat bántani, én nem is akarom ócsárolni a melegeket, de maga a homofóbia normális.

bandiras2 2017.11.10. 22:45:54

@morph on deer: Ahogy fentebb írtam, a homoszexualitás "működési hiba".
A jelenléte a természetben nem probléma, mert a gyakorló egyedek automatikusan kizárják magukat a szaporodási láncból, a probléma korrigálja önmagát.
Az hogy két ember zárt ajtók mögött, vagy éppen több a melegbár ajtajai mögött mit csinál, az nem tartozik rám. Az viszont rám tartozik hogyha bőrkapitánynak öltözve méteres műfaszt lobogtatva platón vonulnak az fényes nappal a főtéren.

bandiras2 2017.11.10. 23:00:08

@Almandin:
"Sok heteró is az manapság. A civilizált világban kisebb a gyerekcsinálási kényszer (van pl. hatékony fogamzásgátlás)."

A gyermekcsinálási kedv azért alacsony, mert a nők hipergámiája továbbra is érvényben van, és a férfiaknak nem egymással, hanem az állami segélyezéssel kell versenyeznie. Nyugaton egy nőnek nincs SZÜKSÉGE férfire, mert az állam beszedi az adót, és kiosztja a szavazók között, és mivel a nők a lakosság többségét adják, azoknak fog pénzt osztani akik többen vannak.
A "jóléti" állam előtt, ha egy nő nem akart nyomorogni, akkor keresett magának egy férfit, széttette a lábát, és szült neki gyereket, mert a férfi az pinát akar, a nő meg a férfi által teremtett jólétet és kész. Ha pedig a nő azt képzelte hogy 50 éves koráig várhat a gyermekvállalással, akkor nagyon pofára eshetett, és nyomorban halt meg hacsak nem örökölt pénzt.
youtu.be/rQU1fjMeK_4
youtu.be/rWVpO1zYmhc
Ha megy az angol, akkor szánj rá negyed órát az első videóra, minden benne van.

Sir Galahad 2017.11.10. 23:02:26

Amit a szerző homofóbia címszó alatt taglal, valójában nem fóbia, hanem egy vélemény. Kb. annyira intelligens dolog homofóbnak nevezni azokat, akiknek ez a jelenség nem szimpatikus, mint lebuzizni a homoszexuálisokat.

7esbusz 2017.11.10. 23:13:27

Hogy ez az állapot egy fóbia lenne, vagy hogy ez nem természetes reakció, csak a buzik terjesztik, hogy bűntudatot keltsenek a heterókban, amiért azok rühellik őket. Ennek amúgy semmi köze az elfogadásukhoz...

bandiras2 2017.11.10. 23:30:50

@7esbusz: Ennek a biológiai okait fejtegettem kissé feljebb.

odamondó 2017.11.11. 01:36:30

Aki homofób az meleg.

Akinek meg arachnafóbiája van az pedig pók.

Behajtó70 2017.11.11. 07:06:26

Akkor PC nélkül, hogy megértsd: Ismét egy szánalmas hazugsághalmaz. A homofóbia szót liberális idióták (inkább gazemberek) találták ki, és azok is használják mások megbélyegzésére. A valóság azonban az, hogy nincs olyan, hogy homoFÓB! Senki nem akarja kiírtani, kipusztítani a melegeket, buzikat, hívd ahogy akarod. Egyszerűen csak az ember vízuális típus (erről csak hallottál, nem?!) és bizony a meleg férfiról egy szaros pénisz jut mindenki eszébe. Az pedig a férfi legnemesebb szerve, így ennél kevés undorítóbb képet lehet elképzelni.

Na ezt a képet próbálja a sok idióta a hetrók torkán lenyomni, és akniek nem ttszik, az a homofób.

Na elmentek ti a p.csába!

Cycmen 2017.11.11. 08:44:14

A homofóbozás heterofóbia e?

Cycmen 2017.11.11. 09:11:45

A posztertól kérdezném, hogy a pride feszülettel faszvakarós, papiruhás, szivárványos nagy Magyarország térképes része milyen módon illeszkedik a homofóbia elleni harcba?
Engem például ez mocskosul dühít, pedig amúgy nincs problémám a melegekkel, nem ugatok bele abba hogy miként érzik jól magukat.

Cycmen 2017.11.11. 09:27:40

A gendervécé "probléma" is kész kabaré! Ha én galambnak képzelem magam, követelhetem azt a lehetőséget hogy faágról tudjak járókelők fejére szarni?

Frank Bozoki Eszter 2017.11.11. 10:19:59

Kedves @Cycmen!
Köszönöm a felvetést! Dióhéjban azt gondolom, hogy nem az intézményrendszer adja az eszme értékét, de persze szencsésebb, ha a kettő összhangban van. Az Istenhit sem válik értéktelenné, annak ellenére, hogy az egyház kiállása számtalan esetben magukban a hívőkben is kérdéseket, aggályokat vet fel. Szerencsétlen dolog, ha egy kiállás kontraproduktív, de nem gondolom, hogy azt jelentené, hogy maga a jelenség ne érdemelne kiállást. A hogyanról ugyanakkor lehet vitatkozni, és kell is!
Szép napot kívánok!
F-B.Eszter

Cycmen 2017.11.11. 11:00:43

" A hogyanról ugyanakkor lehet vitatkozni, és kell is!"

Kedves Eszter!
Meglátásom szerint a hogyan képezheti vita tárgyát, viszont az ízléstelenség és az agresszív provokáció értelmes emberek számára nem tartozhat a "hogyanba"! Már ha ténylegesen keresik a megoldást! Az a baj, hogy nem a megoldás a cél, hanem a probléma fokozása! Úgy sírnak, hogy közben ütnek?
Miért nem zavarják el maguk közül az olyan "aktivistákat" akiknek ez nyilvánvalóan egy megjelenési lehetőség csak, ebből élnek, botrány nélkül nem tudnának létezni? Sokkal nagyobb lépés lenne a céljaik felé mint bármilyen kampány!
süti beállítások módosítása